Thorninger.com

English version
   
Fotos på denne side er taget af Flemming Thorninger bosiddende nær Gislinge i Holbæk kommune.
   
Flash fotogallerier
   
Udvalg af fotos i html
   
Surrealistiske fotos i html
   

Vejledninger til Photoshop mm

   
Dragan effekt
   
Komposition i fotografi
   
HDR med Photoshop Elements
   
Makrofotografering
   
Ekstrem makrofotografering
   
ND-filter
   
Kontakt
Flemming Thorninger
   

Andre sider

   
Makro og ekstrem makrofotografering - åben gruppe på Facebook
   
Thorninger.net
   
Fotos af fugle
   
Fotos af insekter
   
Rejse til Kina
   
Sonneruplund.dk
   
Æblesorter
   
   
   
 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Stevns Klint og Højerup gamle kirke

Stevns Klint
Stevns Klint med Højerup gamle kirke
Stevns Klint
Stevns Klint med Højerup gamle kirke
Højerup gamle kirke
Højerup gamle kirke
Højerup gamle kirke
Højerup gamle kirke
Højerup gamle kirke indefra
Højerup gamle kirke indefra
Stevns Klint kom i juni 2014 på listen over UNESCO Verdensarv, fordi klinten indeholder spor fra en af de vigtigste perioder i livets udvikling. Et ganske tyndt lag af Fiskeler fortæller historien om, hvordan dinosaurerne og halvdelen af alle dyrearter blev udslettet for 66 millioner år siden, da en asteroide ramte Jorden.

Hvert lag i klinten viser en tidsalder. Øverst findes det brune moræneler, som er klintens yngste jordlag på 13.000 år. Længere nede kommer kalklagene, som er mellem 60 og 65 år gamle. Helt nede ved vandet er man over 65 millioner år tilbage, hvor klintens kridtlag ligger.

Stevns Klint er en 12 km lang stejl kystklint, der strækker sig fra Bøgeskov Havn i nord til Rødvig Havn i syd. Klinten er op til 40 meter høj og opbygget af 65 millioner år gamle lag af hvidgrå kalk, hvidt skrivekridt og flint.

De lave kratbevoksede skrænter er tilholdssted for trækkende småfugle og rovfugle som havørn, rød glente og våger.

Vegetationen på klintens skrænt rummer mange sjældne planter.
Kystskovene har et artsrigt planteliv knyttet til såvel god muldjord som sur jordbund.

I den nordlige ende af Stevns Klint ligger Holtug Kridtbrud, hvor der indtil 1972 blev gravet både kridt og kalk. I dag er området et spændende, rekreativt område, med mange sjældne planter.

Holtug Kridtbrud er et flot udsigtspunkt, og det er muligt at komme ned til kysten ad en snoet sti uden brug af trapper. Kridtbruddet er også et godt sted at finde fossiler og forsteninger.

Tilbage til et udvalg af fotos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
E-bog
Sommerfugle og guldsmede
 
 
E-bog
Podning af æbletræ
Om podning mm.